کتابخانه (library) چیست؟

چگونه کتابخانه را به اندروید استودیو اضافه کنیم؟

کتابخانه چیست؟

کتابخانه مجموعه ای از قوانین و کدهای پیش ساخته است که میتوانید از آنها استفاده کنید. کتابخانه ها در اکثر زبان های برنامه نویسی وجود دارند. اما نوع library های هر زبان با یکدیگر متفاوتند. کتابخانه ها توسط برنامه نویسان در سراسر دنیا نوشته شده اند. میتوانید از آنها برای کامل کردن اپلیکیشن خود استفاده کنید. این مجموعه ها در دسترس همه ی توسعه دهندگان اندروید قرار دارند. همچنین کتابخانه ها میتوانند یک سری ویژگی ها را به برنامه نویسی اندروید اضافه بکنند. به عنوان مثال، ممکن است عمل تفریق را به صورت پیشفرض نتوانید در برنامه نویسی اندروید انجام بدهید. (تاکید میکنم که این یک مثال است). اما بعد از اضافه کردن library های مخصوص، میتوانید از تفریق کردن در کدنویسی های خود استفاده کنید. بنابراین به طور کلی میتوانند برنامه نویسی را برای ما آسان تر کنند.

چگونه کتابخانه را به اندروید استودیو اضافه کنیم؟

کتابخانه های خوب و متن باز میتوانند برنامه نویسی را برای شما بسیار آسان تر و سریعتر کنند. لایبرری های معروف هم معمولا به خوبی تست شده اند و استفاده از آنها راحت است. در بسیاری از موارد شما میتوانید این کتابخانه ها را با استفاده از Maven به پروژه اندروید استودیو خودتان اضافه کنید. برای اضافه کردن آنها میتوانید از روش زیر بهره بگیرید: (این کد ها باید در فایل build.gradle سطح اپ، درون dependencies نوشته بشوند).

dependencies {
  compile 'com.google.code.gson:gson:2.2.4'
  compile 'com.squareup.okhttp:okhttp:1.3.0'
  compile 'com.squareup.retrofit:retrofit:1.3.0'
  compile 'de.greenrobot:eventbus:2.2.+'
  compile 'com.nostra13.universalimageloader:universal-image-loader:1.9.1'
  }
1
برچسب ها :
نویسنده مطلب محمد دادخواه
دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر، عاشق تکنولوژی،برنامه نویسی،هک و امنیت

دیدگاه شما

یک دیدگاه